خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل