خرید
۷,۸۰۰ تومان

جزوه و سوالات کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر سید مهدی الوانی