خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

نمونه گزارش کارآموزی تعمیرات برق در پتروشیمی برزویه (نوری)