خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک