خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

مدیریت و کنترل پروژه مجید سبزه پرور (خلاصه کتاب ،تحقیق و حل تمرینات)