خرید
۷,۸۰۰ تومان

جزوه کتاب برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی آلن بانت، استفن جی ھينز ترجمه سيد محمد اعرابی، سعيد موسوی