خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

جزوه کتاب مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل