خرید
۷,۵۰۰ تومان

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ناصر میرسپاسی