خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی درویش و الماسی فرد