خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان

جزوه و سوالات مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور