خرید
۹,۸۰۰ تومان

مدیریت فراملی و جهانی نگرش تطبیقی (خلاصه کتاب و نمونه سوال)