خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب اصول بیمه و مدیریت ریسک دکتر مهدوی