خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب جامع مدیریت رفتار سازمانی هرسی – بلانچارد