قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰ تومان است.