قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰ تومان است.