خرید
۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره دکتر مسعود حیدری