قیمت اصلی ۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۰ تومان است.