قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۰۰ تومان است.