خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی مژده کیانی (فصل چهارم،دهم و یازدهم)