قیمت اصلی ۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۰۰ تومان است.