خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

دانلود نسخه فارسی کتاب داده کاوی با R