خرید
۳,۹۰۰ تومان

مقاله بررسی ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق