خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۲۵ تا ۴۰ سال