خرید
۵,۸۰۰ تومان

جزوه مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی