قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.