قیمت اصلی ۷,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.