قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۰۰ تومان است.