قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۸۰۰ تومان است.