قیمت اصلی ۹,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۵۰۰ تومان است.