قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۰ تومان است.