قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۰۰ تومان است.