قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۰۰ تومان است.