قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۰۰ تومان است.