قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۰۰۰ تومان است.