خرید
۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مقدمه ای بر اقتصاد ایران دکتر شاکری