خرید
۶,۹۰۰ تومان

جزوه تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری دکتر محمد سعید تسلیمی