خرید
۶,۰۰۰ تومان

جزوه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر جلد دوم ویرایش جدید