قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۰۰ تومان است.