خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

تحقیقات پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی