خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران