خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پروژه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان