خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۰۰ تومان

پروژه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران