خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

تحقیقات پیرامون برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران