خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس