خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی مسعود احمدی