×
خرید
۵,۵۰۰ تومان

برترین پروپوزال مدیریت بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال اثر استراتژی بازاریابی بر عملکرد کسب و کار بین المللی در ایران

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پروپوزال بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران

خرید
۵,۵۰۰ تومان

پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت سود و ریسک کاهش قیمت سهام

خرید
۹,۹۰۰ تومان

پروپوزال جامع برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پروپوزال جامع طراحی مجتمع فرهنگی (فرهنگسرا) با رویکرد معماری پایدار

خرید
۷,۹۰۰ تومان

پروپوزال جامع معماری بازشناسی معماری منظر بومی ایران با تکیه بر باغات دوره صفوی

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه

خرید
۸,۹۰۰ تومان

پروپوزال رابطه نگرش مذهبی و خوشبینی و سلامت روان در دانشجویان پیام نور

خرید
۶,۹۰۰ تومان

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پروپوزال کارشناسی ارشد کشف منابع انسانی در گرید با استفاده سازماندهی معنایی

خرید
۶,۰۰۰ تومان

پروپوزال مدیریت عوامل روانی در رفتار مصرف کنندگان و رابطه ی آن با ارزش ویژه برند سامسونگ در شهر کرمان

پشتیبانی سن فایل
0