×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس

خرید
۶,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 2 غفارزاده -عزیزی با فرمت پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار دکتر میرزا حسن حسینی ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

خلاصه کتاب باغبانی عمومی دکتر روح انگیز نادری رشته کشاورزی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب بایسته‌های حقوق اساسی دکتر سید ابوالفضل قاضیPPT

خرید
۷,۸۰۰ تومان

خلاصه کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

خرید
۷,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب تئوری حسابداری جلد اول دکتر رضا شباهنگ فصل پنجم ppt

خرید
۶,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب تئوری حسابداری هاشم نیکو مرام (فصل دوم) ppt

خرید
۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران وکیلیان ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب تاریخ امامت اصغر منتظرالقائم

خرید
۹,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران دکتر ابراهیم برزگر با فرمت ppt

پشتیبانی سن فایل
0