×
خرید
۵,۰۰۰ تومان

PDF کتاب راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ، DSM5 حمزه گنجی(خلاصه)

خرید
۵,۹۰۰ تومان

PDF کتاب روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی

خرید
۶,۸۰۰ تومان

PDF کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آشنایی، اجرا، تفسیر و کاربرد آزمون هوش وکسلر در قالب پاورپوینت

خرید
۲۸,۰۰۰ تومان

بسته آمادگی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع پیرامون رشد و تکامل

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامع حافظه و یادگیری

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع درمان مبتنی بر امید (Hope Therapy)

خرید
۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت جامع درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع زبان بدن (Body Language)

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع فنون مصاحبه تشخیصی

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامع و کامل مصاحبه بالینی

پشتیبانی سن فایل
0