×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

PDF خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

pdf کتاب اقلیم و معماری نوشته مرتضی کسمایی

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

PDF کتاب راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ، DSM5 حمزه گنجی(خلاصه)

خرید
۴,۹۰۰ تومان

PPT خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد – گریفین

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع کتاب طراحی فضای شهری علی مدنی پور

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جامع و کامل مالی رفتاری دکتر بدری

خرید
۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت درس الکترومغناطیس ۱

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری مارشال رامنی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل 1 حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته همتی

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری جلد اول دکتر مهرانی و دکتر کرمی

پشتیبانی سن فایل
0