×
خرید
۳,۹۰۰ تومان

PDF خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

pdf کتاب اقلیم و معماری نوشته مرتضی کسمایی

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

PDF کتاب راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ، DSM5 حمزه گنجی(خلاصه)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

PPT خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جامع خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد- گریفین

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب آشنایی با فیزیک هسته ای جلد اول کرین

خرید
۵,۸۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کتاب قصه عشق استرنبرگ

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

پاورپوینت و خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تنظیم شرایط محیطی مهندس ساسان مرادی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

جامع ترین خلاصه کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه همراه حل المسائل

خرید
۹,۸۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان

جامع ترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی

پشتیبانی سن فایل
0