×
خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت اسلامی حسن عابدی جعفری +تست

خرید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر برومند + نمونه سوالات تستی

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب معماری بایونیک دکتر گلابچی بصورت خلاصه

خرید
۵,۹۰۰ تومان

دانلود کتاب میکروب شناسی جاوتز ترجمه فارسی(خلاصه)

خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

دانلود کتاب نظریه های شخصیت جس فیست

خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان

دانلود کتاب هستی،فضا و معماری مهندس محمد حسن حافظی

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود کلید واژه تاسیسات مکانیکی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود کلید واژه جامع نظارت ( بیش از ۲۴۰۰ واژه مهم)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

دانلود کلید واژه راهنمای جوش و اتصالات جوشی ویرایش 1390

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

دانلود کلید واژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

خرید
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

دانلود کلید واژه مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن ارمه ۱۳۹۲

پشتیبانی سن فایل
0